შპს საქართველო

25/06/1999

ID 208193104

აბრევიატურა: საქ2000

შექმნის თარიღი: 25/06/1999

ორგანიზაციის ტიპები: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს)

;