შოთა ბიჭია

23/05/1983

ID 19001013444

სამსახურები: ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე(27/05/2014-)

შენიშვნა: საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 21 აპრილის 1/50 გადაწყვეტილებით 27 მაისიდან უვადოდ გამწესდა ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ

;