ს/ს მატეი

16/12/1998

ID 202887082

აბრევიატურა: მატეი

შექმნის თარიღი: 16/12/1998

ორგანიზაციის ტიპები: სააქციო საზოგადოება

შენიშვნა: ლიკვიდირებული

;