სს ჯორჯიათრეიდი

17/06/2014

ID 405048158

აბრევიატურა: ჯთ

შექმნის თარიღი: 17/06/2014

ორგანიზაციის ტიპები: სააქციო საზოგადოება

;