საქართველოს ეკლესიის

16/08/2016

ID 404518116

აბრევიატურა: სესპდფ

შექმნის თარიღი: 16/08/2016

ძირითადი მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, ერეკლე II-ის მოედანი, No 1

ორგანიზაციის ტიპები: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

შენიშვნა: სრული დასახელება: საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირთა დახმარების ფონდი

;