ნანა დარასელია

28/04/1977

ID 62001001410

სამსახურები: თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე(06/08/2010-2017), თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე(11/05/2017-10/2019), თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე(11/10/2019-)

შენიშვნა: 2019 წლის 11 ოქტომბერს თანამდებობაზე დაინიშნა უვადოდ

;