მანუჩარ ცაცუა

01/09/1982

ID 55001003349

სამსახურები: ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე(2014-)

შენიშვნა: საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 21 აპრილის 1/51 გადაწყვეტილებით 27 მაისიდან უვადოდ გამწესდა ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში

;