მანანა მესხიშვილი

28/04/1979

ID 01012005331

სამსახურები: ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე(05/2014-)

შენიშვნა: საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 21 აპრილის 1/48 გადაწყვეტილებით 2017 წლის 27 მაისიდან უვადოდ გამწესდა ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე მარნეულის მუნიციპალიტეტში

;