მაია ცქიტიშვილი

02/06/1974

ID 01007001462

სამსახურები: საქართველოს მთავრობის კანცელარიის უფროსი(01/11/2012-30/03/2018), რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი(30/03/2018-)

;