მაია კვირიკაშვილი

30/09/1983

ID 01024031348

სამსახურები: საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსი(2013-2016), თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე(11/01/2018-)

;