ლეილა მამულაშვილი

24/03/1960

ID 01033000932

სამსახურები: თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე(2005-2015), თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე(2016-2019), თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე(07/2019-)

შენიშვნა: 2018 წლის 22 თებერვალს თანამდებობაზე დაინიშნა უვადოდ

;