ლევან დარბაიძე

24/07/1979

ID 01025004231

სამსახურები: ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში(27/05/2014-15/02/2015), გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე(15/02/2015-)

შენიშვნა: საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 21 აპრილის 1/49 გადაწყვეტილებით 27 მაისიდან უვადოდ გამწესდა გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის სასქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ

;