ლაშა თავართქილაძე

25/08/1980

ID 61009002004

სამსახურები: ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე(09/06/2014-)

შენიშვნა: საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 27 მაისის №1/41 გადაწყვეტილებით დაინიშნა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში და 2014 წლის 9 ივნისიდან მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში.

;