თეა ლეონიძე

03/12/1983

ID

სამსახურები: გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე(2014-2015), ბოლნისის რაინული სასამართლოს მოსამართლე(2016-)

შენიშვნა: 2014-2015 წლებში მივლინებული იყო ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში

;