თეა ლეონიძე

03/12/1983

ID 01002019378

სამსახურები: გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე(2014-2015), ბოლნისის რაინული სასამართლოს მოსამართლე(2016-)

შენიშვნა: საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 21 აპრილის 1/47 გადაწყვეტილებით 27 მაისიდან უვადოდ გამწესდა ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე

;