ვეფხია ლომიძე

13/01/1967

ID 01011012736

სამსახურები: თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე(15/02/2016-2018), თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე(11/01/2018-)

შენიშვნა: 2018 წლის იანვარში თანამდებობაზე დაინიშნა უვადოდ

;