გოჩა აბუსერიძე

12/10/1973

ID 37001011747

სამსახურები: ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე(30/10/2012-2017), ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე(11/05/2017-)

შენიშვნა: 2019 წლის 11 ოქტომბერს თანამდებობაზე დაინიშნა უვადოდ

;