ამირან ძაბუნიძე

23/01/1975

ID 01017013072

სამსახურები: თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე(12/2015-), იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს წევრი(-)

შენიშვნა: 2018 წლის იანვარში თანამდებობაზე დაინიშნა უვადოდ

;